Trening og rusmidler – en dårlig kombinasjon

0
171

TO BOOzE AND LOSE: Så godt som alle rusmidler medfører en svekkelse av organismens anabolisme (oppbygging), og bør derfor være noe utøveren i størst mulig grad bør unngå.

Trening og rusmidler – en dårlig kombinasjon
HAPPY NEW YEAR – YEA, RIGHT: Det ville kanskje
være en utøvers beste nyttårsforsett å kutte ut all rus,
for rus svekker, og det som svekker styrker ikke.
TO BOOzE AND LOSE: Så godt som alle rusmidler medfører en svekkelse av organismens anabolisme (oppbygging), og bør derfor være noe utøveren i størst mulig grad bør unngå.


Mange rusmidler er å anse som giftstoffer for organismen, og gift er noe som påvirker kroppen negativt. Ofte ser man at resultatet ved tilførsel av rusgifter svekker/bryter ned, kroppens nivå av testosteron. Det ser ut til å først og fremst ramme testosteronets anabole (oppbyggende) side.


Opiater – ikke tren under påvirkning
Opiater er muligens å anse som verstingen. Stoffer som morfin og heroin medfører raskt at kroppen over hodet ikke er trenbar. Treningen kan faktisk medføre at musklene brytes ned og at utøveren bare blir svakere og svakere. Treningen kan lett føre fram til overtrening og skader. Utøveren bør/må unngå å trene dersom denne er påvirket av opiater.
KAN MAN BESKYTTE HODET MOT RUS MED HJELM? Ta på
hjelmen, sett på korken.
Alkohol
Alkoholinntak kan medføre at kroppens anabolisme rammes ved at testosteronnivået synker. Den vevsoppbyggende virkningen (anabolismen), rammes rimelig raskt, med det resultat at utøveren mister hvile, treningsutbytte og framgang, noe som i sin tur kan resultere i overtrening og belastningsskader. Erfaringer viser dog at alkoholbruk dagen før det skal presteres maks. innenfor styrkeidretter, kan ha en positiv effekt. Dette skyldes trolig at alkoholen nedsetter testosteronets anabole nivå slik at det androgene nivået tar over som størst og blir det dominerende hormonet.


Rusmidler generelt reduserer treningseffekten
Vi skal ikke ta for oss flere enkeltstående rusmidler, men kort og generelt konkludere med at rusmidler på generell basis reduserer organismens evne til å bygge opp og forsterke seg. Alle rusmidler kan betraktes som gift for kroppen, og således vil utøveren kunne rammes negativt, det være seg på kort eller lang sikt. Så anbefalingen til den seriøse utøveren som ønsker å sikre seg en best mulig framgang, må/vil være at denne unngår bruk av rus.