GRUNNLAG FOR Å TÅLE: Jo større treningsgrunnlaget er, jo større treningsbelastning kan man trene suksessivt med.
Fjellturer med sekk bygger
leggmuskler!
Men bare hvis leggene er
uthvilte og føles positive å belaste.

Fysiologiens prinsipper, virkemåte og påfølgende reaksjoner. I korte trekk vil hvileperioden mellom hver treningsøkt (på samme muskelgruppe), kunne utvides opptil en uke før effekttap fra treningen kan gjøre seg gjeldende. 7 døgn er oppbyggingstiden bindevevet har på sitt overskudd. Selve muskelen har overskudds oppbyggingstid på ti døgn (lær mer om dette ved å lese trim.no sitt hefte kalt Maksimal Framgang). Jo lenger hviletid mellom øktene, jo hardere (større), må treningene være for å gi tilstrekkelig trening. Denne typen trening griper dypt inn i kroppen og fører til store forskjeller mellom trening og hvile, og det fører med ofte svært tydelige symptomer på kroppslig slitasje, les treningsverk, stivhet, sårhet, ømme muskler, sliten og trøtt etter trening.Lite eller stort treningsgrunnlag?


Utøvere som tidligere har hatt et lite fysisk aktivitetsnivå, vil ha lite treningsgrunnlag. Det betyr at sårbarheten kan være stor. Tåleevnen og kapasiteten vil være liten hos den som har vært lite i fysisk aktivitet.En gåtur på tre kilometer kan for en med stort treningsgrunnlag være alt for lite for å oppnå treningseffekt, mens de samme tre kilometerne kan bety en smertefull og alt for stor belastning for en med lite og lavt treningsgrunnlag.


UNGDOMS FRITIDSVANER ER AVGJØRENDE:
Det barn og ungdom opparbeider seg av fysisk
form i vekstårene opptil voksen alder, er ofte
helt avgjørende for helseutviklingen videre
utover.


Voksne bør ta et ansvar for å fremme barn og
ungdoms fysiske aktive liv.
Det moderne
samfunn og teknologien bærer med seg et
risikomoment for inaktivitet. KROPPEN MÅ
BRUKES forå virke som den skal!

Normalt sett legges det grunnleggende treningsgrunnlaget naturlig i barne- og ungdomsårene, slik at etter passerte 17 – 18 års alder så vil man tåle noen harde krafttak. Men det er ingen selvfølge. Nivået av fysisk aktivitet og krav til dette, har i dataalderens tid droppet til bunns, og den fysiske aktiviteten har i stor grad gått fra å være et krav til å bli et valg. Dersom nybegynneren stiller med et betydelig lavt treningsgrunnlag, må rolig og lett trening være førstevalget. Det må eksistere grunnlag for å tåle hard trening.Middels / stort treningsgrunnlag:
Utøveren kan trene slik at det oppstår treningsverk uten at det oppstår dypere smerter og skader (belastningsskader). Treningsprogrammet kan bestå av opptil 7 dager hvile mellom økter på samme muskelgruppe (treninger som påvirker samme sted). Ekstrapauser kan legges inn så ofte som tredjehver uke, og bør da sammen med den vanlige hviletiden gi treningsopphold på to uker. Denne syklusen er en basis svært mange vil tåle og få framgang fra.Ekstrahvile er et behov som viser direkte tilbake på at treningen overgår kroppens tilpasningsevne, og utøveren kan trygt redusere innsatsen/treningsmengden for å unngå nye og/eller hyppige treningsavbrekk, hvis dette er ønskelig treningsmetodikk. Mange utøvere liker syklusordninger der de følger systematiske og planlagte treningsavbrekk. Som sagt åpner denne måten å trene på, muligheten til å trene med høy/stor/tung innsats.