TRENINGSTEORI: Du må alltid trene etter det muskulaturen tilsier.Trim.no fører en policy på trening som tilsier at utøvere bør trene lettere enn med maks. innsats. Grunnen til dett er at all erfaring viser at kroppen ikke klarer å tilpasse seg hardtrening over tid. Det betyr at man fort havner over i overtrening. Muskulaturens overskudd er ikke stort, og det er aller høyst sårbart.


Fordelen med å trene lettere (opptil 70% innsats per trening på samme muskelgruppe per uke), er at du som utøver kan trene i lengre perioder uten å falle ned i overtreningsmoduset. Det er imidlertid fullt mulig å trene hardt, men da må man kalkulere og regne med to ting: a) det vil oppstå treningsverk. b) Det vil være/bli nødvendig å periodisere treningen. Dette gjøres mest effektivt ved å syklusbasere treningen. For eksempel kan du trene tre uker hardt, for så å legge inn en ekstra hvileuke. Dette vil gi muskelgruppene en 14 dagers pause på jevn basis. I teorien skal dette medføre at muskulaturen får innhentet seg og dermed igjen bli positiv og treningsklar igjen.


Vær ikke redd for å legge inn pauser
Husk at det er ved hvile at treningseffekten bygger seg opp. Treningen i seg selv er nedbrytende, og dermed må man passe på å styre treningsmengden nøye, kontrollert og systematisk. Det hersker i dag en nærmest redsel for å ta fri fra treningen. Dette er et onde utøvere må/bør/prøve å komme seg ut av og unna. Hvile er 50% av treningsopplegget!


Det viktigste prinsippet
Tren når du kjenner at overskuddet er i musklene! Går treningen tungt, treigt og slitsomt, så legg heller inn en lett økt og/eller ta helt fri til neste uke.