Mange navn på samme tilstand, men smertene du opplever ved treningsverk, er en form for vevsskade som til slutt kan ende i en belastningsskade.SMERTENIVÅ: Treningsverken kan strekke seg fra
trygg grønn sone til red alert. Et par timer med
treningsverk er i de fleste tilfeller helt ubetydelig
for de fleste, mens over 11-12 dager kan bety
dramatiske smerter og innkorting av mulig ledd-
utslag (bindevevet drar seg sammen), og
smertene kan gli over i en belastningsskade.
Stivhet, stølhet, sårhet og gangsperre; treningsverken har fått mange navn.


Fellesnevneren er smerte. Det gjør vondt. Tilstanden er en mild form for belastningsskade som oppstår i muskulaturens bindevev. Forskning har vist at i muskler med treningsverk finnes det mikroskopiske rifter og slitasje.

En form for skade
Praktisk erfaring viser fort sammenhengen mellom overbelastning og treningsverk. Så fort belastningen overstiger den belastningen man er vant til, med en viss størrelse, vil det oppstå fysisk slitasje og nedbrytning i bindevevet. Bindevevet fungerer som tauverk og kraftoverføringsstag, og når belastningen blir for tung eller langvarig, begynner bindevevet å gi etter. Når dette skjer advarer kroppen oss med smerte.

Hvorfor oppstår treningsverk?
Treningsverk oppstår alltid som følge av for stor belastning. Det kan være at belastningen blir for stor ved at aktiviteten blir utført raskere (større innsats) eller det kan være at aktiviteten øker i omfang (lenger aktivitet/oftere/kortere hvile), eller det kan være at den ytre motstanden øker (vektbelastning på treningsapparater, brattere terreng osv.). Ofte kommer overbelastningen som følge av en kombinasjon av to eller alle tre faktorer.
DISTANSE OG SLITASJE: Som med kjøretøy,
så ser man at jo lenger en bil har gått, jo
mer slitasje har den blitt utsatt for. Slik kan
man også tenke seg belastningen på
bindevevet i forhold til treningslengde.
Den
stor forskjellen er imidlertid at bindevevet i
motsetning til kjøretøyer, fornyer og
reparerer seg igjen ved hvile, og blir da godt
som nytt.


Alle muskler, sener og bindevev
fornyer seg, og kan bli smertefritt og
skadefritt og sterkere og bedre uansett hvor
gammel du er.

Treningsverk oppstår lettest- og kan bli verst ved utholdenhetstrening
Ved lettere og mer langvarig trening, som sykling, løping, ski og svømming, vil ikke muskelstyrken sette noen stopper så raskt, og dermed vil bindevevet kunne belastes i langt større grad. Det er derfor uvante og lange fjellturer kan være livsfarlige. Til tross for at musklene etterpå føles bra, vil det kunne oppstå voldsom treningsverk, eller gangsperre som det i denne sammenhengen ofte benevnes som.

Treningsverk vil kunne vare ifra noen timer og helt opptil ca. 14 dager, avhengig av hvor stor overbelastningen var. Dette viser erfaringer hentet fra studier, forsøk og trening utført i forbindelse med kroppsbygging, løping og opptrening av m.e.pasienter og revmatikere.

Treningsverk kan gå over til en ordinær belastningsskade
Treningsverken vil kunne gli over i en belastningsskade. En slik skade vil ikke sitte i muskelen, men i senene eller muskelfestet. Ofte oppleves en slik overgang ved at treningsverken ”flytter seg” fra muskelen, ut i senen og så til muskelfestet.

Treningsverken kan utnyttes til din fordel
Trim.no bygger unike konsepter innen trening og skadebehandling på bakgrunn av kunnskapen om treningsverk. Disse treningsprogrammene har vist seg å være svært trygge da de hele tiden forsikrer den enkelte om at overbelastning ikke påføres eller overdrives. Det er blant annet disse treningsmetodene man er interessert i på Haukeland sykehus når det gjelder opptreningen av m.e.pasienter, en pasientgruppe man tidligere ikke har klart å tilrettelegge fysisk aktivitet for.