Hva betyr treningsverk for bindvevet?

Treningsverk betyr at du har skadet bindevevet. Studier har vist at bindevev med treningsverk i, har fått fullt av mikroskopiske rifter og sår i vevet. Det har altså oppstått fysisk slitasje og skade på vevet.

Bindevevet har 7 døgns restitusjonsperiode.

Når en maksimal økning av treningsmengden er påført, så vil hele overskuddet i bindevevet være tatt ut. Det vil da ta 7 døgn med hvile før dette vevet er helt uthvilt og treningsklart igjen. Dersom treningsmengden økes mer enn det maksimale, så blir altså belastningen større enn det bindevevet klarer å tilpasse seg. Da griper belastningen ned i vevet under overskuddet og dette fører til at det oppstår fysisk slitasje og mikroskader i bindevevet: Det oppstår treningsverk.

smerte_smerte_i_albue_trim.no_trim.no_as_john_gunnar_oppheim_1331En utøver som trener hver muskelgruppe èn gang per uke, og som trener med kontrollert og maksimal økning av treningsmengde, vil komme ut med svært lite eller ingen treningsverk. Dersom utøveren kjører med ukontrollert økning av treningsmengden (f.eks. maksimal innsats), vil kjøre bindevevet rett inn i treningsverk som kan sitte i opptil flere døgn. Dersom bindevevet har opptil 3 døgn med treningsverk, så er dette å regne som at du mister den maksimale framgangen fordi det går med 3 av hviledøgnene til å reparere bindevevet opp igjen på det nivået det lå på, så kommer selve økningen de resterende 4 hviledøgnene. Dette er uheldig i forhold til den maksimale framgangen som utøveren har uke etter uke, da det kan føre til skjevhet i utviklingen og framgangen i de to ulike vevstypene som musklene og bindevevet har.

Skaderisikoen er på topp når du trener med maksimal framgang
Det er viktig å være klar over at når du trener med maksimal framgang, så balanserer du hele tiden på grensen til at en skade begynner å utvikle seg. Du kan ha 3 døgn treningsverk i måendsvis før plutselig skaden dukker opp, det er altså en gradvis og liten effekt, men som uke etter uke på fast basis gjentar seg og bygger på seg. Det er altså treningsverk over relativt lang tid som er farlig. Enkeltvise uker er ikke så farlig, da kan utøveren tåle alt fra 3-11 døgn med treningsverk (dette er avhengig av treningsgrunnlaget utøveren har).

Dersom du hviler en uke og har opp i 5-6 dager med treningsverk
Dersom du trener hver muskelgruppe 1 gang per uke og presser deg maksimalt (100% innsats), og du opplever at du er stiv og øm (har treningsverk), i både 5 og 5 dager, da er du overtrent. Ved overtrening så er ikke dette nødvendigvis fremførende til at skader oppstår, for utøveren i praksis bare gjentar samme økten uke etter uke, der finnes ingen økning, men utøveren klarer å ligge på, og prestere å gjenta samme treningsmengde hver uke. At den samme treningsmengden fører til like mange smertedøgn i bindevevet, det viser hvordan den for store treningsmengden fører til at bindevevet skades så mye at det ikke er fremgang å spore.

thehumanbody_trim_trimno_bindevev_trimno_trimnoJo større treningsgrunnlag utøveren har, jo mer treningsverk skal til for å utløse nedgangen som uke for uke kjører bindevevet mot skade. Utøvere med lite og svakt treningsgrunnlag vil etter en enkeltstående treningsøkt kunne skade bindevevet slik at det oppstår belastningsskader og/eller overivninger. Når treningsgrunnlaget er bedre, men fortsatt relativt dårlig, så vil det kunne trenes så+ hardt/mye, at treningsverken blir sittende i opptil 2 uker. Det er da vanlig at bindevevet som er så skadet som det kan bli før det går over i en vevsskade, trekker seg sammen. Det er nok av utøvere som har vært og tatt seg en knallhard økt med armcurl, og som morgenen etter ikke klarer å rette ut armene, jeg har selv hatt så kraftig sammentrekning at jeg ikke fikk armene lenger ut enn til 90 grader i albueleddet. Det tok flere døgn før bindevevet begynte å utvide seg igjen og dermed øke mitt mulige leddutslag.

Utøvere med godt treningsgrunnlag, kan tåle mye treningsverk før det går galt ved at det oppstår en vevsskade (belastningsskade og/eller overrivning). Som sagt så er det viktig å ikke påføre vevstypene noen fysiske skader og for hard/tung/tøff trening slik at du mister noe av den maksimale framgangen. Når du øker fast fra uke til uke, så drar du fort med deg en liten negativ prosent som uke for uke skiller lag i større og større grad, og som bunner i at en skade dukker opp. Så unngå treningsverk så godt du kan.