Det er aldri for sent å begynne å trene. Det viser forskning fra Canada, hvor man har studert pensjonister og trening.Trening bygger opp de eldre


En tids moderat styrketrening ga bedre immunforsvar og muskelstyrke.


“Trim for eldre” var et populært program på NRK da jeg var liten, hvor glade pensjonister trimmet seg selv og andre eldre over det ganske land.


Kanskje noe å ta fram igjen, for kanadisk forskning viser nå at det er ikke så mye trening som skal til for at immunforsvaret bedres, muskelstyrken øker og kolesterolnivået går ned hos pensjonister.


Forskerne mener særlig de gode resultatene på immunforsvaret skyldes at treningen ble opprettholdt over en lengre periode; her 11 måneder, for tidligere forskning på trening over tre måneder har ikke vist samme positive effekt.
Trening vitaliserer kropp og sinn. Og
det er aldri for sent å begynne. Alder
er ingen stopper for videre utvikling!
Moderat styrketrening
20 pensjonister i alderen 54 til 82 år, halvparten av hvert kjønn, ble rekruttert til studien. Før treningsstart ble alle grundig undersøkt, og forskerne kartla immunforsvar, fysiologiske funksjoner og fettprofiler.


Pensjonistene ble deretter sendt hjem med beskjed om å trene tre ganger i uken, en halv time hver gang hjemme. De skulle trene moderat styrketrening med strikker og baller.


I de neste 11 månedene ble pensjonistene fulgt opp på telefon to ganger i uken, samt en hjemmevisitt i måneden.


Da 11 måneder var gått, ble de kalt inn på laboratoriet igjen, og forskeren kartla de samme variablene som ved studiestart.


Gode resultater
Og resultatene var gledelige; muskelstyrken til deltagerne hadde økt betraktelig, vekten var den samme, men kolesterolet i blodet hadde gått ned. I tillegg var immunforsvaret bedret ved at de naturlige drepecellene som utgjør førstelinjeforsvaret i immunsystemet hadde blitt styrket.


Disse naturlige drepecellene spiser det de kommer over av uønskede fremmedstoffer som kommer inn i kroppen, for å beskytte den mot sykdommer og smitte.


Forskerne selv mener resultatene bør være en gulrot for eldre til å trene litt hjemme, for på den måten å opprettholde sine funksjoner og styrke utover i alderdommen.


God investering
Hvor har det blitt av “Trim for eldre” undrer jeg; det må være en fin investering i pensjonisters individuelle helse, samt besparende for samfunnet som helhet nå som eldrebølgen kommer.


Forskningen er ikke publisert, men ble lagt fram på seminaret “Experimental Biology 2004”, som ledd av forelesninger fra “The American Physiological Society”.


Artikkelen er hentet fra www.forskning.no