trim.no starter utprøving og testing av Oppheims teorier

0
262

Trim no as vil fremover komme med jevnlige intervjuer og tilbakemeldinger fra et trettitalls aktive utøvere innenfor kroppsbygging og fitness, som har takket ja til å delta i et «studie», en testing og utprøving av trim.no sine 15 basisteorier som hele trim.no er tuftet på. Vi håper å kunne publisere mange gode tilbakemeldinger og vitnesbyrd fra treningseliten. Med det håper vi å få mer aksept for denne nyere fysiologien og psykologien innenfor trening, deffing og skader, og med det få flere og flere til å ta den nyere kunnskapen inn i sine opplegg. Vi ønsker at flest mulig skal få glede av denne kunnskapen, slik at de kan få best mulig framgang og sikre resultater.

Dette er basic MUST – kunnskap som burde være av allmenn kjennskap.

Det dreier seg om i alt 15 teorier som John Gunnar Oppheim har brukt 25 år på å utarbeide gjennom egne erfaringer, prøving, feiling og egenstudier og forsøk. Det rette sto igjen etter hvert som alle feilene ble gjort. Teoriene har trim.no brukt til å utforme programmer og behandlingsopplegg som tidligere ble solgt på trim.no. Etter alle årene som har gått, så har trim.no levert ut tusenvis av programmer og behandlingsopplegg og opplegg, men dette har ikke medført noen videre større allmenn interesse og aksept, så dette har ikke gitt denne viktige kunnskapen den tyngden den trenger for at folk i utbredt målestokk tar i bruk kunnskapen.

Trim no as har nå frigitt alle hefter, programmer og behandlingsopplegg. Alt sammen kan fritt lastes ned fra våre nettsider. Vi vil i tillegg lansere en serie iform.no-produkter som også vil være tuftet på omtalte 15 teorier fra trim.no og John Gunnar Oppheim. Siden 1998 har trim.no og Oppheim vært foredragsholder, prosjektinitiativtager overfor Sosial og helsedepartementet, Haukeland sykehus, Norsk revmatikerforbund og flere, men ingen av våre fremstøt for å få i gang vitenskapelig etterprøving av den nye kunnskapen fremlagt har blitt noe ut av. Professorer på Haukeland uttalte i media at de ville ta i bruk kunnskap og erfaringer Oppheim la fram, men det gikk i stå det også.

Det siste fremstøtet for å spre det glade budskap her, blir satt i scene på Facebook. Her vil en gjeng på et trettitalls treningserfarne og fremgangsrike byggere og fitnessfolk komme med sine vitnesbyrd utfra hva de erfarer ved å ta i bruk teoriene i sine opplegg.

Men iform.no og trim.no ønsker å invitere alle våre lesere til å følge med på gruppen vår på facebook, https://www.facebook.com/groups/iformnotrimno/ meld dere inn og bli med. Gjeldende hefter laster dere helt gratis ned fra våre sider, foreløpig kun på trim.no. Heftene som inneholder teoriene og kunnskap og erfaringene, er disse:

1. Maksimal Framgang.
2. Belastningsskader.
3. Optimal Kondisjon.
4. Slankeopplegget PLUSS.
5. Medisinbruk ved belastningsskader og revmatisme.

Heftene/bøkene blir av enkelte beskrevet som for omfattende og tunge, mens andre syns det er ok lagt fram, det blir kanskje litt skolebok-preg, faglitterært, men vi håper at lesingen likevel vil være interessant og spennende. Oppheim har tatt konsekvensen av at informasjonsmengden av enkelte synes som vel stor, og kortet ned teoriene og utgreiingene gjennom artikler publisert på trim.no, samt at på gruppen på facebook postes teorier og kunnskap superkomprimert gjennom bilder med kortfattet og konkrete forklaringer av teorier og hva de betyr.

Teoriene og kunnskapen vil sette den enkelte utøver i stand til å trene riktig og skadefritt med maksimal framgang. Framgangen sikres, overtrening forebygges og tas hånd om, restitusjonen sikres, og resultatene dine vil kommer som perler på en snor. Det tas for seg hva kroppens symptomer, svar og følelsesmessige reaksjoner på treningsmengde og økning består av og betyr, og det forklares helt konkret og akkurat hva og hvordan du skal trene for å oppnå sikker og maksimal framgang fra trening til trening.

Utøvere får også en grunnleggende innføring i hvordan bindevevet fungerer og hvordan skader (belastningsskader), skal behandles for å sikkert bli frisk igjen på minimum av tid, for så hvordan tidligere skadeområde tilbakelegges. Nå er det slutt på langvarige, kroniske belastningsskader, hevder Oppheim. Teoriene forklarer hvor lang hviletid bindevev og skader trenger før man må starte opptrening av skadested, det forklares hva de enkelte symptomer og reaksjoner kroppen har ved bindevevsskader (belastningsskader). Dette er viktig at nybegynneren vet og kan bruke allerede fra allerede fra dag 1. Det kan spare deg for mye bortkastet tid, overtrening, bortkastet energi og smertefulle skader som holder deg tilbake.
Så vi inviterer alle våre lesere til å bli med og nå teste ut og etterprøve vår nye kunnskap på omtalte emner og områder, bli med i facebook-gruppen og kom med dine innspill, erfaringer fra bruk, tilbakemeldinger og vitnesbyrd, diskuter og vær til hverandres hjelp, denne gruppen blir det spennende å følge med på!

FACEBOOK-GRUPPEN: BLI MED!!!
https://www.facebook.com/groups/iformnotrimno/

Vi gjør oppmerksom på at hele dette prosjektet/»studiet»/utprøvingen, med dets involverte, samt omtalte hefter og produkter fra trim.no, ikke på noen måte har noen hensikt i økonomisk vinning eller forretning. Dette handler om å hjelpe hverandre og er tuftet på ren idealisme.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here