VARIASJON OG ETTERHVERT TILPASNING: Dette blir sentrale deler av tjenesten trim.no Veilederen som vil bestå av ferdig oppsatte programmer og personlige, skreddersydde opplegg. Og vi har satt de beste vi kunne finne til å gjøre jobben! LES MER!FOR DEG SOM TRENER ETTER iFORM.NO ELLER TRiM.NO SINE FERDIGPROGRAMMER: Her er info om programmene du bruker, eller programmene vi kan bygge for deg. Ta kontakt med enten iform.no eller trim.no ved å sende mail til oppheim@trim.no.Bruker du samme treningsprogrammet hele tiden, så har dette et settmed åkjøre seg fast. Kroppen kan tilvennes programmet og framgangen kan stagnere. Variasjon er en av nøklene til suksess!


Å sette sammen det optimale treningsopplegget, er en komplisert
oppgave som krever stor innsikt, kunnskap og forståelse. Treningsopplegget ditt er selve nøkkelen og hovedmomentet hva angår om du får framgang eller ikke, og/eller bare får mindre resultater.
LA EKSPERTER SETTE SAMMEN PUSLESPILLET:
For å få framgang, må du trene riktig, du må
ha et riktig kosthold, du må bruke kosttilskudd
som er de riktige og til riktig tid i riktig mengde,
du må tilrettelegge og sørge for tilstrekkelig
hvile, og du må ta hensyn til hva din forøvrige
livsstil inneholder.
Ditt faste treningsprogram kan byttes ut etter tre til seksmåneder. Dette gjelder programmer innenfor alle kategorier som inngår i et helhetlig treningsopplegg. Skifte etter tre til seks måneders bruk av samme program, der det er på tide å igjen tilpasse programmet med andre øvelser, belastning, og sett, reps, og i noen tilfeller også regulering av treningshyppigheten (hvor ofte det trenes). Det som bestemmer i stor grad hvilke omrokkeringer som gjøres, er resultatene og utviklingen fra det forrige treningsprogrammet ditt.</P>

Det er ikke bare hips om haps for hvordan treningsprogrammet varieres. Det må tas høyde for at den totale treningsmengden ikke kommer verken for høyt eller for lavt i forhold til ditt forrige treningsprogram. Dette er viktig å treffe riktig med, for ellers vil ditt nye treningsprogram kunne medføre både undertrening eller overtrening.
TRENINGSOPPLEGGET ER SELVE NØKKELEN
til hvorvidt du vil nå dine mål. “The master
plan”, som gode gamle Arnold så ofte
refererte til. Å ha en god plan med
innholdet i livet ditt, kan være svært lurt.

TRENINGSOPPLEGGET ER ET MUST: Ikke
drit deg ut ved å spare kronene det
koster å kjøpe et ekspertutviklet
treningsprogram, det vil være den, den,
aller viktigste investeringen du kan foreta
deg i forhold til din trening og dine mål!
Hvordan sette opp et godt treningsprogram?
For å bygge opp et treningsopplegg som vil passe akkurat deg og dine behov, målsetninger og forutsetninger, så må du ha inngående kunnskap for å planere dette riktig. Det kan ta deg flere år å tillære deg nødvendig kunnskap, innsikt og forståelse av treningsplanlegging. trim.no anbefaler at du satser på å kjøpe skreddersydd treningsopplegg som er utarbeidet av profesjonelle, erfarne og dyktige eksperter på akkurat dette feltet. Da kan du være trygg på at du trener riktig og mot maksimal framgang. Og ikke minst sparer du deg en masse av tid og krefter. Ikke oppfinn hjulet på nytt. Benytt deg av de som kan mye om trening, variasjon av trening, og hvordan tilrettelegge for optimal framgang.
TRENINGSOPPLEGGETS BITER DANNER DIN VEI TIL
suksess, og med det også i stor grad avgjørende
for din treningsmessige og konkurransemessige
framtid. Det nytter lite å bruke tusenvis av kroner
på kosttilskudd dersom du har en eller annen feil/
svikt i treningsopplegget ditt forøvrig. For da kan
all framgang utebli til tross for at du kjører på med
tilskudd.
Hva kreves av opplysninger fra deg for at ekspertene skal kunne utarbeide et optimalt effektivt, skreddersydd treningsopplegg til deg?
Det kreves minimum at du sender inn/beskriver ditt nåværende treningsprogram og om det gir framgang. Vi mottar gjerne treningsdagboken din i tillegg til programmet, slik at vi kan sette oss inn i din unike posisjon overfor hva som evt. gjøres riktig og hva som evt, gjøres feil. Men vi er også på jakt etter å spore om du overtrener, feiltrener og/eller undertrener (siste punktet der er sjelden tema). I dialog med vår program og treningsekspert innen kroppsbygging og fitness, så går han så langt som at han ønsker at utøveren sender inn poseringbilder tatt foran, bak og fra siden. Dette vil være til stor hjelp til og nærmere forstå hva denne utøveren trenger av treningsoppsett.

TENKER DU PÅ EN KARRIERE INNEN TRENING,
eller rett og slett ønsker å lære mer om
helhetlig treningsopplegg som er tilpasset for å
gi maksimal slanking? Da vil et helhetlig
treningsopplegg være midt i
blinken som en
skikkelig pangstart! For da
får du ekspertenes
teoretiske kunnskaper,
samt praktisk utførelse
av
ekspertkunnskapene. Du lærer teori gjennom
praksis erfart på egen kropp. Duskal lete lenge
etter et beddre kunnskapsmessig læreoppsett.


DITT EGET PROFESJONELLE STØTTEAPPARAT:
Ekspertene kan stille på som samtalepartner
som du holder dialogen med. De analyserer,
coacher, ja de blir gjennom programmer,
opplegg og kommunikasjon ditt eget
profesjonelle støtteapparat.

I tillegg til denne informasjonen, så må vi vite om du har smerter/skader, noe sted som opptrer før, under eller etter trening. Dersom du har spesielt svake områder, gjerne på grunn av skadesituasjon, så må treningen her settes opp i forhold til å i størst mulig grad legge opp til øvelser som i størst mulig grad trener rundt skadeområdet. Det kan være skadelig å presse på med trening i negativt fokus overtrent, da dette relativt raskt vil kunne føre til belastningsskader. Og belastningsskader er noe skikkelig dritt.


Programmene som planeres på nytt hver tredje til sjettemåned, gjør også at utøveren blir mer motivert og inspirert til å trene, ja det kan rett og slett bli moro med jevne, nye og andre/varierte emner i programmet. Det er svært viktig at du best mulig holder på motivasjon og inspirasjon, da disse følelsene i sterk grad bestemmer hvor mye fysisk aktivitet du orker/klarer å opprettholde og utvikle videre.

OG TEAMET RUNDT DEG HAR ETT MÅL: Å
skaffe deg maksimal framgang! Dette
med å få en personlig stab av proffer og
eksperter, vil også kunne innvirke som
moro, inspirerende og motiverende. Du er
ikke lenger alene om treningen og
målene dine – du har et helt fullkomment
apparat rundt deg som i sin helhet jobber
for at du skal nå dine mål på kortest
mulig tid!


MAKSIMER DIN FRAMGANG: Benytt deg av
muligheten til å spare deg en alvorlig
mengde tid og krefter og kanskje
uteblivende framgang, med å investere i
et helhetlig treningsopplegg! Det er en
investering som vil gagne deg hele livet
videre.


MAKSIMALT OPPADGÅENDE KURVE: Å ha
et helhetlig treningsoppleggmed
oppfølging, vil rette kurven oppover så
langt som det går an. Du sikrer deg full
framgang,resultater oppnådd på et
minimum av tid, og du lærer deg hva
riktig trening, kost, tilskudd, og/eller om
belastningsskader og mer, direkte fra
dine eksperter/veiledere, og du står fritt
til å komme i dialog når du leverer
treningsrapporten din for inneværende
kvartal (rådføring ukentlig).

Videre er det interessant å spørre deg hva du spiser, hvor mye, og hvor ofte. Her man man sette opp daglig kalorimengde og/eller en oversikt over matvarer og mengde av disse som inntas. Videre ønsker vi også en oversikt over hva du tar av kosttilskudd. Du vil dermed få en gratis evaluering av hele ditt treningsopplegg (trening, kost, tilskudd, på kjøpet når du investerer i et skreddersydd treningsprogram. Vi anbefaler at du prøver ut dette her et års tid, og så ser tilbake på resultater fra trening og styrkemessige topp-prestasjoner. Vi tipper at du blir fornøyd!


Du må også inkludere hva du har som dagens treningsnivå (dette kommer i stor grad fram i treningsprogrammet ditt og notatene/og husken, på hvilken effekt ditt forrige treningsprogram har hatt på deg i tiden som har gått


Dersom du bruker kosttilskudd, og det anbefaler vi utøvere å gjøre, så kan vi analysere dette med tanke på hva som er best for deg i forhold til programmet, målsetning og øvrig kosthold (du må oppgi hvilken type kosttilskudd du bruker, sammensetning av hvilke kosttilskudd, hvor ofte de tas og i hvilken mengde,og ikke minstnår disse tilskuddene inntas. Skriv også hva du erfarer som følge av dine kosttilskudd.Opplysningene fra ditt kostholdsregime og matvaner, må også analyseres og ses i forbindelse med dine tilskudd ogtreningen din sinframgang og resultater.


Bruk av medisiner og rusmidler bør også være med i helhetsbildet av deg. Type medikamenter, doseringer og bivirkninger, er nyttige og nødvendige opplysninger programbyggeren trenger for å danne seg en best mulig oppfatning og forståelse av akkurat deg.
TRENINGSVEILEDNINGEN RETT FORAN DEG HJEMME:
Du får ekspertisen og veiledningen levert rett inn i
stua. Det er jo genialt. Vi setter sammen ditt
treningsmessige drømmeteam, og du trenger ikke
rikke deg en millimeter for å nå oss.
Yrket sier noe om din kropps nivå (treningsgrunnlag)
Du må også inkludere hva slags arbeid du har, om det er stillesittende kontorarbeid, eller om du er skogsarbeider. Yrkene vil kunne utgjøre store variasjoner for utøvere, Det sier seg selv at en kontormann som sitter i ro, han har etter noen år i dette regimet, utviklet ett inntil lavt/dårlig treningsgrunnlag. En skogsarbeider som jobber fem dager i uka i skogen, han får god trening! Kan nevne som en tilleggskommentar, at skogsarbeidere på 60tallet hadde et oksygenopptak som i dag ligger på linje med godt trente, konkurrerende idrettsfolk i dag! Det sier mye om hvordan den fysiske aktiviteten i Norge i dag er så lav/dårlig som den er. Jobbene er blitt enklere, lettere og er i mange tilfeller borte til selskapers økte profitt og kapasitet ved å i stadig større grad benytte maskiner og roboter til å utføre svært mye av det arbeidet som før var nevebasert.

TRENINGSOPPLEGGET DITT VIL KONTIUERLIG
bli gransket for å luke ut momenter som kan
bremse ned framgangen. Kan det bli bedre enn
dette?


MED TRENINGSOPPLEGGET UNDER LUPEN: Til
enhver tid så vil du ha et treningsopplegg som
er tilpasset deg og ditt liv der du er akkurat nå.
Du får dermed et dynamisk opplegg som hele
tiden bygges for å skape størst mulig framgang
og forebygge overtrening, stagnasjon,
motivasjonssvikt og negative følelser og tanker.

Stor forskjellpå folks treningsgrunnlag
Det er en stor forskjell i treningsgrunnlaget mellom to utøvere/trenende, dersom den ene sitter pal på jobben i stolen og jobber på pc-en, og den andre er i fysisk hardt arbeid hele ukedagene. Kontormannen må belage seg på opptil flere måneders trening for å komme opp på tilsvarende nivå. Denne forskjellen på folks treningsgrunnlag, er ofte stor, og det innebærer et viktig punkt i ditt utarbeidende treningsprogram at treningsnivået ditt og treningstilstanden din er kartlagt).


Hvilke krav bør jeg stille til et personlig utarbeidet treningsprogram?
Programutvikleren må innhente opplysningerom ditt treningsprogram, treningsdagbok, kosthold, bruk av kosttilskudd og om du har eventuelle smerter/skader noe sted i kroppen, samt evt. medisinbruk og/eller sykdommer/lidelser. Programbyggeren må lære mest mulig om deg og ditt helhetlige treningsopplegg. Dette vil være en inntil tidkrevende prosess, som i bunn og grunn blir en gjennomgang/analyse av ditt treningsopplegg (med treningsopplegg så menes det ikke bare treningsprogrammet, men også alle andre aspekter som spiller inn på treningen din. Programutvikleren vil komme med innspill og kommentarer og anvisninger og anbefalingertil eventuelle endringer som bør gjøres i treningsopplegget ditt i tillegg til selve treningsprogrammet som blir utarbeidet.

KVALITETSSTEMPELET SKAL FØLGE OSS: Vi vil
til enhver tid yte og oppdrive den absolutt
aller beste kvaliteten på våre produkter og
tjenester.


BRUKERNES ERFARINGER SKAL PÅ BORDET:
Vi vil legge ut tilbakemeldinger på trim.no
veilederen, slik at du kan lese hva andre
erfarer med opplegget, og vi vil selvsagt
bruke tilbakespillene fra deg og andre
brukere til å forbedre oss ytterligere!

I og med at det må foretas en analyse av deg og ditt treningsprogram/opplegg, så vil det faktisk være en omfattende oppgave for programeksperten. Og du som kunde av variasjonsbaserte treningsprogrammer, må forvente/kreve at dukan bestille og fåpersonlig veiledning, og rådføring innenfor treningsprogrammet. Du skriver i epost en treningsrapport der du med programmet viser til resultatene du har oppnådd, samt at du kommer med tilbakemelding på hvordan du føler deg generelt og i muskelgruppene, og ellers tar med egne innspill og kommentarer. I forbindelse med innsendingene av treningsrapport, så vil det også være fint om programbygger også er med på å ta seg tid til å svare på eventuelle spørsmål du måtte ha. Det legges altså i stor vekt opp til å kunne holde en tett, jevn og fruktbar dialog og veiledning.

SLANKEPROGRAMMER VIL OGSÅ BLI
tilbudt med personlig utforming og
veiledning/oppfølging.

Et bra alternativ finnes
Dersom dette blir for dyrt for deg, så sjekk Du kan ha som et rimeligere men bra alternativ, våre ferdigprogrammer som kan trenes året rundt, eller byttes på i ny og ne. Du vil finne trim.no sineanbefalte programmer, og ferdigprogrammer fra våre medarbeidere innenfor kroppsbygging og fitness. Her kan du eventuelt variere på de forskjellige ferdigprogrammene, noe som vil kunne fungere helt fint. Det blir selvfølgelig ikke optimalt i forhold til personlig og unik tilpasning, men programmene vil kunne vise seg å fungere godt for deg.


Kvalitet og maksimal effekt i høysetet
Vi satser på maksimal kvalitet og har som målsetning å kunne tilby degmarkedets beste høykvalitetsprodukter. Oppleggene vil koste, men jeg lover deg at de vil være deg verdt hver en eneste krone. Du kan sikre framgang i stedet for å risikere å stå på stedet hvil, og du vil kunne spare deg år med trening for å nå dine mål.

KVALITETSIKRET OG TILLITSVEKKENDE:
trim.no arbeider til enhver tid for å ha den best
mulige veiledningen og kompetansen og tilbudet.
Hos oss skal du være i trygge hender.

Programbyggeren vil kunne innhente kompetanse ved behov i fra lege, fysioterapeut og/eller ernæringsfysiolog dersom programbygger ser seg dette nødvendig. Han kan også/eller rådføre deg til å ta kontakt med en eller flere av disse. trim.no vil forsøke å ha tilknyttet en del fagfolk som kan bistå programbyggerne i de tilfeller der en slik kompetanse kan vise seg å kunne være til hjelp/være nødvendig.