Smerter og skader i bevegelsesapparatet: Den økonomiske kostnaden for samfunnet vårt er enorm. Det er også den lidelse plagene påfører.

 

   
 
 

Trøtthet og smerter i muskler og bindevev er fellesnevneren forfolkelidelsene som ikke slår ut på blodprøver eller røntgen.

Det var ikke navn på sykdommer som fibromyalgi da bestemor var ung. Sykdommen innebærer kroniske muskelsmerter – og bygger utelukkende på pasientens beskrivelse av egne plager. Diagnosen stilles av en reumatolog. Det er hovedsaklig kvinner som rammes av sykdommen.

Kronisk utmattelsessyndrom og nakkeslengskader er andre eksempler på plager som kan påføre folk varig og betydelig nedsatt arbeidsevne uten at det er mulig å påvise sykdom via objektive undersøkelser.

– Vi kommer bort i fibromyalgi og tretthetssyndrom rett som det er. Dette er forholdsvis vanlige tilstander, som folk har blitt plaget av lenge før plagene fikk de navnene de har i dag, sier leder Norvald Lundetræ i Rogaland legeforening.

I Danmark har derimot Lægeforeningens sunhedskomité døpt syndromene for DNS – de nye sykdommene.

Lundetræ er klar på at de såkalt nye sykdommene ikke er hypokonderi.

– Det er definitivt ikke hypokonderi. Da er du overbevist om at du har en sykdom du ikke har. Fibromyalgi fastslås ved å gi en utelukkelsesdiagnose, sierLundtræ.