Kan man trene for lite? Hva fører det til, og hvordan merker jeg om jeg trener for lite? Her er infoen du trenger.Undertrening
Undertrening skjer når det blir for liten belastning eller for lang hvile mellom øktene.
For liten belastning betyr at kroppen slutter å tilpasse seg et økende belastningsnivå, noe som betyr avtagende til stagnerende framgang. Styrke og utholdenhet blir værende på et visst nivå. Avtar treningen, begynner formen å bli dårligere- kroppen tilpasser seg et lavere aktivitetsnivå. Dersom det er for lang hvile mellom øktene, vil treningseffekten etter en økt nå toppen av formøkning, for så å begynne å reduseres tilbake mot utgangspunktet.
Blir aktiviteten lavere
enn du er vant til, kan
du bli trøtt og føle deg
umotivert og uopplagt.

Jo lettere du trener, jo oftere må du trene.
Generelt kan en si at jo lettere en trener, jo oftere må en gjøre det, og at etterhvert som intensiteten stiger (hardere innsats på trening innenfor en økt), blir behovet for hvile lenger. Men lenger hvile i forhold til økende treningsmengde gjelder bare til et visst punkt. En kan for eksempel ikke trene så hardt at en trenger 3-4 uker hvile før neste økt- en slik voldsom belastning ville ligge langt over det kroppen kan klare å takle og ville føre til smerter og belastningsskader enten helt akutt eller i løpet av dagene etter. Derfor er en viss regelmessig gjentagelse av treningen helt nødvendig for å oppnå positive resultater. Ikke minst er lettere og hyppigere økter mer behagelig og riktig for kroppen, som liker det jevne og stabile framfor skippertak og plutselige og store forandringer mellom grad av belastning og hvile.

Undertrening gir ingen symptomer som tilsier at noe er galt. Ved undertrening kan treningen føles svært slitsom og tung. Kroppen føles ute av form. En merker gjerne at aktiviteten fører til at treningslysten avtar fort, at det oppstår tørste og tørr munn, og at aktiviteten gir ubehag, kvalme og kanskje også svimmelhet.