BELASTNINGSSKADER: Kortison er svært skadelig for muskelfester, bindevev og sener. Dette er et preparat man bør unngå dersom man har en belastningsskade!


FOTO: www.astrazeneca.com.


Nobelprisen
I 1950 fikk de tre forskerne Kendall, Reichstein og Hench Nobelprisen for å ha fremstilt det syntetiske hormonet Kortison, ”Vidundermedisinen” som i ettertid er blitt benyttet i behandling av skader relatert til fysisk overbelastning, revmatiske lidelser, astma, allergi, enkelte typer kreft, eksem og psoriasis.


Kannibal-hormonet
Kortisol = kroppens eget kortison (kortison, legemiddel som er etterligning av kroppens eget hormon kortisol).

Nå mener internasjonale forskere å ha beviser som tyder på at kortison kan være årsaken eller en av årsakene til at slike lidelser oppstår og vedvarer. Hormonet kortisol har blitt benyttet ved intravenøs bruk, tabletter, sprøyter, spray og salver for å dempe betennelse, hevelse og smerte. Leger har satt sprøyter med kortison i betente sener og muskelfester og hevdet at dette hjelper kroppen til å helbrede skaden raskere. Det viser nå at at hormonet kortison har den motsatte effekt.


Forskning viser forskrekkelige resultater og virkning av kortison
I ”the Journal of Bone and Joint Surgery”, vises det til at standardbehandlingen med å sette sprøyter med kortison i sener, muskelfester og leddbånd forsinker kroppens evne til å reparere skaden, samt at styrken i vevet blir nedsatt. Et studie viste at kortisoninjeksjoner svekket muskelfester og sener i opptil 84 døgn og gjorde bindevevet ekstra sårbart for forverring av skaden i opp til flere måneder etter at kortisonpreparatet var blitt brukt.
Astmatikere må ha kortison. Denne
typen bruk kan betraktes som helt
nødvendig. For belastningsskader og
revmatisme er saken helt annerledes.
I Paris 21.06.96 var forskere fra Europa og USA samlet rundt ”den internasjonale forsamling av forskere innen Kortisol og anti-Kortisol (IARCA), og de diskuterte de nye funnene som viser hormonet Kortisol sin negative virkning. Etter årelang og utbredt bruk av slike preparater på syke mennesker, konkluderer forskerne med at: ”Vi har kommet til en dramatisk forandring av vår forståelse for hvordan Kortisol påvirker den menneskelige kroppen”.


Forskere presenterte bevismateriale som tydet på at høye verdier av Kortisol var hovedgrunnen, eller en av hovedgrunnene, til opprettholdelse og forverring av en rekke sykdomstilstander som kreft, Aids, kroniske smertefulle tilstander som ved revmatiske lidelser, psoriasis og en rekke flere. Forskerne kaster seg nå over det siste innen ny viten; anti-kortisol-medisiner; stoffer som hindrer Kortisol sin virkning i kroppen.
Bivirkningene ved bruk av Kortisol i behandling av enkelte sykdommer er identiske til de symptomer som viser seg ved Aids
Dr. Alfred Sapse
(Direktør for forskning, ”steroidogenesis Inhibitors”, Las Vegas USA).


Søksmål i fleng fra ødelagte pasienter
I Canada rapporteres det om skader og ødelagte ledd i hofter, skuldre og armer som følge av bruk av kortisonprodukter. Det utføres opptil 5000 hofteoperasjoner i året, hvor hovedårsaken kan være bruk av kortison, og kirurgene er i opprør på grunn av det de ser.

I USA og Canada er det for tiden et voksende antall mennesker, som er blitt skadet av kortisonbruk, som saksøker legene sine for å ha brukt kortison på dem uten å ha hatt god nok kjennskap til virkningene, samt å ha gitt altfor dårlig pasientinformasjon. Stadig flere av sakene vinnes av pasientene og i noen tilfeller dreier det seg om erstatninger på hundretusenvis av dollar.