To nye studier har sett på effekten av kirurgisk behandling ved slitasjegikt i kneet og meniskskader. Konklusjonen er at operasjon ikke nødvendigvis har bedre effekt enn fysioterapi og medisiner, og at alle bør være mer tilbakeholdne til bruk av operasjoner ved slike skader.

To studier som ble publisert i The New England Journal of Medicine i september 20081,2, har sett nærmere på effekten av artroskopiske kneoperasjoner – det vil si operasjoner utført med kikkhullsteknikk. Funnene fra den ene studien tyder på at operasjon ikke har bedre effekt enn medisiner og fysioterapi for å lindre smerte og stivhet forårsaket av moderat eller alvorlig slitasjegikt. Funnene i den andre studien viser at meniskskader – som ofte fører til operasjoner, er veldig vanlige uten at de forårsaker symptomer eller plager.


En stor studie fra 2002 fant også at operasjon ikke var et bedre alternativ enn “liksom-kirurgi” (pasienten trodde hun ble operert, men ble det ikke), men likevel er operasjonen fortsatt populær. Andre, nyere studier viser at artroskopiske kneoperasjoner fortsatt har en hensikt, for eksempel etter en nylig oppstått skade, men at den ikke bør utføres rutinemessig ved slitasjegikt.
Kom likt ut – med og uten operasjon


I den ene studien som ble publisert i septemberutgaven av The New England Journal of Medicine1, deltok nærmere 200 pasienter med moderat til alvorlig slitasjegikt i knærne. Halvparten av deltagerne fikk medisiner, ukentlig fysioterapibehandling i tre måneder, og instruksjoner om treningsøvelser de skulle gjøre to ganger om dagen. Den andre gruppen fikk de samme behandlingene, men i tillegg også en artroskopisk operasjon mot slitasjegikten.


To år senere oppga de to gruppene samme smertenivå, samme fysiske funksjonsnivå og like god samlet livskvalitet. Forfatterne konkluderer med at artoskopisk knekirurgi ikke gir bedre effekt enn hensiktsmessig fysioterapi og medisinering.

Meniskskader som ikke gir plager, er vanlig


I den andre studien som ble publisert i samme nummer av The New England Journal of Medicine2, undersøkte forfatterne MR-bilder av knærne til 991 tilfeldig utvalgte personer i 50-90 års-alderen. Nærmere 1/3 av deltagerne hadde rift eller annen skade i menisken, men nesten 2/3 av de som hadde disse meniskskadene, hadde ikke hatt noen smerter eller stivhet i månedene forut for undersøkelsen.


Forfatterne oppdaget at meniskskader var vanlig blant middelaldrende og eldre amerikanere. Hos kvinner i 50-59 års alderen fant de slike skader hos 19 prosent, mens de fant slike skader hos 56 prosent av mennene i 70-90 års alderen. Forekomsten økte hos begge kjønn ved økende alder. De fleste av riftene i knebrusken ble funnet hos personer som ikke opplevde knesmerter, verking eller stivhet i kneleddet. Forfatterne konkluderer med at leger som bestiller MR av kneet til pasientene sine, bør ta med i vurderingen det høye antallet “normale” meniskskader når de tolker resultatene av slike bilder, og planlegger videre behandling.
En av de vanligste kirurgiske prosedyrene


Rifter i menisken er en vanlig ortopedisk diagnose, og artroskopisk fjerning av menisk er den hyppigste kirurgiske prosedyren som blir utført av ortopediske kirurger i USA. Mer enn halvparten av operasjonene blir utført hos pasienter som er 45 år eller eldre. De som har gjennomgått denne operasjonen, har økt risiko for slitasjegikt i knærne – som er en av de vanligste årsakene til muskel- og skjelett uførhet i utviklede land.


MR er en vanlig diagnosemetode ved skade på menisken, og kirurger bruker ofte slike bilder for å avgjøre om en pasient skal opereres eller ikke.
Referanser  1. Kirkley A, Birmingham TB, Litchfield RB, Giffin JR, Willits KR, Wong CJ, Feagan BG, Donner A, Griffin SH, D”Ascanio LM, Pope JE, Fowler PJ.. A randomized trial of arthroscopic surgery for osteoarthritis of the knee.. N Engl J Med 2008; 359(11): 1097-107.
  2. Englund M, Guermazi A, Gale D, Hunter DJ, Aliabadi P, Clancy M, Felson DT.. Incidental meniscal findings on knee MRI in middle-aged and elderly persons.. N Engl J Med 2008; 359(11): 1108-15.

Artikkelen er hentet fra www.pasienthandboka.no