Det holder med en økt beinpress i uken for utrente kvinner er konklusjonen i en fersk studie.

Utrente kvinner blir ikke sterkere av å trene beinpress to ganger per uke


Utrente kvinner blir like sterke av å trene en gang i uken ifølge denne studien: “A comparison of once versus twice per week training on leg press strength in women” utført av Burt J, Wilson R og Willardson J ved Utah State University Strength Training Laboratory, Logan, UT, USA.

Styrkeøkningen over 8 uker var signifikant,
men like stor om de trente en eller to ganger i uken.


Formålet med studien var å sammenligne forskjellene i styrkeøkning mellom 2 grupper av utrente kvinner som gjennomførte ett enkelt sett beinpress en eller to ganger per uke.


21 kvinner ble tilfeldig fordelt i grupper.
Gruppe 1 (n=10) gjennomførte ett enkelt sett beinpress en gang per uke , mens gruppe 2 (n=11) gjennomførte ett enkelt sett beinpress to ganger per uke i en periode på 8 uker. For begge gruppene ble motstanden hele tiden justert slik at settet besto av 6 til 10 repetisjoner til muskulær utmattelse.


Ved avslutning av studien ble hver enkelt testet mht 6RM styrke. En 2×2 ANOVA ble benyttet for å sammenligne styrkeforskjeller og a-nivået ble satt til 0.05 for at styrkeforskjellen skulle bli oppfattet som signifikant.


Resultatet var at 2×2 ANOVA målingene viste at styrkeøkningen var signifikant mellom testene (P=0.0001), men ikke signifikant mellom gruppene (P=0.757).


Konklusjonen av denne studien indikerer at ett enkelt sett en gang per uke gir like stor styrkeøkning for utrente kvinner som ett sett to ganger per uke.


ANOVA testen:Kilde: J Sports Med Phys Fitness. 2007 Mar;47(1):13-7.