Alle behøver tilstrekkelig mengder med vitamin D, men det finnes enkelte grupper som har behov for større mengder enn vanlig. Vitamin D-syntesen blir dårligere når man blir eldre, og eldre personer er derfor blant gruppen som behøver mer vitamin D enn andre, både med kosten og med økt soleksponering.

UV-stråling og vitamin D – Er det sunt å sole seg?


Overdreven soling er kjent for å være hovedårsaken til hudkreft og fremskyndet aldring av huden. På den andre siden vet man at UV-stråling gir mye vitamin D til kroppen.

Soling er sunnere enn vi tror. Men 15 minutter hver dag er nok.


De skadelige effektene av for mye UV-stråling har ført til at myndighetene i både Norge og mange andre land i lang tid har frarådet bruk av solarium og anbefalt bruk av sterk solkrem under soling med UV-beskyttelse for å unngå skade på huden og redusere risikoen for å utvikle hudkreft.


Men i de siste årene har man sett antydninger til et paradigmeskifte med tanke på soling og kreft i den internasjonale vitenskapelige verden, også blant mange forskere her hjemme i Norge og på Radiumhospitalet. Mye forskning tyder nemlig på at mangel på vitamin D grunnet for lite soling øker risikoen betydelig for ulike krefttyper, samt andre sykdommer, og kan dermed være vel så farlig om ikke farligere enn overdrevet soling.


Professor Johan Moan ved Fysisk Institutt på Universitetet i Oslo og kreftforskningsavdelingen ved Radiumhospitalet er en av de som mener at man burde utnytte helsegevinstene av forsiktig og moderat soling. Han er blant de fremste forskerne innen UV-stråling og vitamin D i verden, og den fremste vi har her i landet. Han ble tildelt forskningsprisen for 2010 ved UiO for sitt arbeid. Det kan derfor være verdt å høre på hans meninger!


Forskningen han har gjort tyder på at moderat soling gjør mer godt enn vondt, også med tanke på kreft (Moan, 2007).


Hva er noen av farene med vitamin D-mangel?


Forskning har vist at mangel på vitamin D kan føre til en rekke krefttyper, spesielt brystkreft, esofaguskreft prostatakreft og tarmkreft. (Glossmann, 2010). Det kan også føre til en rekke autoimmunsykdommer som Chrons sykdom, Multipel Sklerose og Diabetes Mellitus, og kan også føre til osteoporose (Gropper, 2008).


Vitamin D spiller en sentral rolle i absorberingen av kalsium i kroppen. På grunn av dette kan mangel på vitamin D føre til osteoporose (beinskjørhet), ved at skjelettet mangler tilstrekkelig kalsium for å opprettholde god styrke og tetthet. I Norge lider ca 200 000 mennesker av osteoporose, og prevalensen i Skandinavia er høyere enn andre steder i verdenhttp://osteoporosedoktor.no/


En av årsakene til at beinskjørhet forekommer såpass mye i Skandinavia er mangel på vitamin D. I Norge gir naturlig solstråling nemlig ikke noe vitamin D helt fra midten av september til midten av mars. På grunn av dette anbefaler Professor Moan at nordmenn bruker solarium om vinteren ifølge forskning.no (Kjensli, 2008).


Vitamin D gjennom kosten og vitamin D fra UV-stråling


Vitamin D kan man også få i seg gjennom kosten, og derfor argumenterer mange med at man heller burde fokusere på å få i seg nok av vitaminet gjennom kosten, og ikke utsette seg for unødvendig risiko gjennom soling. Det er helt korrekt og viktig å få i seg tilstrekkelig vitamin D gjennom kosten. Det finnes mye vitamin D i bl.a. fisk, melk, egg og margarin. Det er lurt å sørge for at man får i seg nok av disse matkildene for å dekke viktige behov.


Men faktum er at mesteparten av vitamin D får man i seg gjennom UV-stråling dersom huden eksponeres for det (mer presist inneholder ikke UV-stråler vitamin D i seg selv, men når huden blir eksponert for UV-stråling stimuleres vitamin D-syntesen, slik at kroppen produserer mer vitamin D).


For å illustrere hvor mye mer vitamin D man får i seg gjennom sol kontra kosthold, kan man sammenlikne tran med soling. Tran er veldig rikt på vitamin D med ca 10µg (400IU) pr. spiseskje og er dermed en god kostkilde. (IU = InternationUnits eller Internasjonale Enheter). Ifølge professor Moan og flere andre forskere gir 20 minutter soling 20 000IU, altså 50 ganger mer vitamin D enn en spiseskje tran! (Kjensli, 2008). 20 minutter er ikke engang nok tid for de fleste å bli solbrent.


Hvor mye sol er optimalt?


En veldig viktig ting å merke seg er at selv om soling gir mye vitamin D, behøver man ikke store mengder sol for å få store mengder vitamin D. De fleste som soler seg for å bli brune, soler seg altfor lenge i forhold hva som er nødvendig med tanke på vitamin D, og man burde absolutt ikke bruke dette som et argument for å ligge og steke i solen og solarium dagen lang. Det sier seg selv at desto mer man overdriver soling, desto mer øker man risikoen for å utvikle hudkreft. Denne risikoen må man fortsatt ta på alvor, og man må huske på at man kun behøver moderate mengder med sol for å få helsegevinst av vitamin D.

Sol deg 10-15 minutter hver dag uten solkrem og deretter beskytter du degmed høy solfaktor for å redusere risikoen for de skadelige effektene solen kan ha.

Professor Moan har blitt sitert i VG med å si at ”10-15 minutter soling i sommermånedene er nok til å dekke kroppens behov”. (Hansen, 2007). Når man soler seg om sommeren kan man derfor ha dette i bakhodet ved å sole seg 10-15 minutter hver dag uten solkrem, og deretter beskytte seg med høy solfaktor for å redusere risikoen for de skadelige effektene solen kan ha.


Som sagt har Professor Moan og mange andre anbefalt solarium i vintermånedene i nordlige land som Norge. Hvor mye solarium som er optimalt er fortsatt et omdiskutert tema. For å si noe konkret om hvor mye solarium som er optimalt, behøves det fortsatt mer forskning (Sayre, 2010)Optimal tid i solarium vil også være avhengig av styrke på strålingen. Det er nok veldig mange som overdriver bruk av solarium, og moderasjon er selvsagt et viktig nøkkelord med tanke på solarium.


Hvem behøver mye vitamin D?


Alle behøver tilstrekkelig mengder med vitamin D, men det finnes enkelte grupper som har behov for større mengder enn vanlig. Vitamin D-syntesen blir dårligere når man blir eldre, og eldre personer er derfor blant gruppen som behøver mer vitamin D enn andre, både med kosten og med økt soleksponering. Har man mørk hud, behøves det mer eksponering av UV-stråling for å stimulere til produksjon av samme mengde vitamin D som en med lysere hud.


Overvektige personer har også behov for mer vitamin D enn vanlig. Vitamin D lagres blant annet i fettvevet, noe som er en grunn til at høyere mengder med vitamin D er nødvendig for å oppnå optimale nivåer i blodet hos mennesker som er overvektige. Alt dette er viktige faktorer man burde vurdere med tanke på å finne individuelle optimale inntak av vitamin D.


Vitamin D som kosttilskudd


I Norge får man, som sagt, ingen vitamin D fra solen om vinteren. Dersom man av en grunn ikke vil ta solarium om vinteren, kan det være lurt å ta vitamin D som kosttilskudd, spesielt hvis man er blant gruppene som har ekstra behov for vitamin D.


Det har blitt anbefalt doser på 10µg (400IU) om dagen for voksne for å unngå mangel på vitamin D, og 20µg til 25µg (800IU til 1000IU) for å oppnå optimale nivåer i kroppen (Diffey, 2007). En spiseskje tran inneholder som sagt 10µg, og kan være et bra tilskudd. Eldre mennesker kan som sagt behøve høyere doser for å optimalisere serumnivået av vitamin D. Noen forskere anbefaler tilskudd av så mye som 50µg (2000IU) om dagen i vinterperioder for eldre personer som bor i land der man får lite vitamin D fra solen i enkelte årstider (Glossmann, 2010 og Kotz, 2008). Men pass på å ikke ta for store doser oralt. Vitamin D er et fettløselig vitamin, og mye av det orale inntaket må derfor gjennom leveren. I høye nok doser kan leverskade og i verste fall leversvikt forekomme. Den øvre grensen av vitamin D inntak før risiko forekommer er 50µg (2000IU) om dagen i følge DRI (DieteryReferanceIntakes). Legg merke til at det er den samme mengden som har blitt anbefalt som dagsdose blant forskerne nevnt ovenfor. Denne øvre grensen har blitt kritisert, og noen har foreslått at den burde økes til 250µg (10000IU) på grunn av nyere funn (Hathcock, 2007). Uansett burde man være forsiktig med tilskudd av fettløselige vitaminer, og veldig store doser anbefales ikke.


Kilder:Av Nils-Paul Skåra nskaara@me.com
Nils-Paul har utdannelse innen kinesiology (bevegelseslære) fra “The College of William and Mary” i Virginia, USA. Hovedfokus i studiene var fysiologi, anatomi, “motor learning” og ernæring. Han jobber for tiden som personlig trener i Norge. Han har ambisjoner om å utdanne seg til lege og foretar for tiden selvstudier for å ta opp nødvendige realfag for å kvalifisere seg til medisinstudiet. Nils-Paul er også aktiv idrettsutøver, og spiller basketball for Bærum Basket i den norske eliteserien BLNO. Han har også vært landslagsspiller og spilte college-basket på toppnivå (Div-1) da han studerte i USA