UTHOLDENHET: Det finnes i dag mange utholdenhetstrenende som trener riktig hva angår den ytre muskulaturen, men som overtrener seg systemisk. Finn ut mer om hva dette er for noe i denne artikkelen.

Vær obs på systemisk overtrening


UTHOLDENHET: Det finnes i dag mange utholdenhetstrenende som trener riktig hva angår den ytre muskulaturen, men som overtrener seg systemisk. Finn ut mer om hva dette er for noe i denne artikkelen.
HELE ORGANISMEN BØR VÆRE MED:
Tenk på at både muskler og
kretsløp må være med på den
økende treningsmengden.
Hva er systemisk overtrening?
Systemisk overtrening er trening som overbelaster hjertet og/eller blod og sirkulasjonssystem (lunger). Det er ikke farlig å være systemisk overtrent, men det påvirker trolig immunforsvaret negativt. Blir den systemisk overtreningen graverende nok, kan det begynne å dukke opp symptomer som svimmelhet og hodepine (det finnes en rekke flere symptomer som ikke nevnes her).


Hva kjennetegner systemisk overtrening?
Systemisk overtrening er følbar. Ved SO (Systemisk Overtrening), så oppleves treningen og åndedrettet som negativt, tungt og slitsom. Utøveren må slite med viljen for å holde tempoet oppe. Treningen går tungt, føles seig, treg og ubehagelig. Dette kan opptre samtidig som utøveren kjenner at overskuddet bruser i muskulaturen ellers.


Hva skjer med utøverens utvikling?
Utøveren vil kunne opprettholde, og til og med øke treningens volum (det vil si at utøveren stadig løper mer og lengre), mens hun eller han ikke er i stand til å øke løpshastigheten. Løpstidene blir med andre ord ikke bedre. For å øke treningens intensitet (den farten det løpes med), så må muskulær overtrening og SO unngås samtidig som treningsmengden økes.