Er vekttrening for barn i kampen mot overvekt gunstig?


Er vekttrening for barn i kampen mot overvekt gunstig?


I kampen mot fedme og overvekt for barn jobber man med å finne effektive og praktiske metoder i forebyggende helsearbeid. Eksperter har lenge frarådet at barn trener styrketrening med vekter. Denne studien viser positive effekter med tanke på vektreduksjon, økt muskelmasse, økt styrke og selvtillit hos overvektige barn.


Styrketrening for barn har lenge blitt assosiert som noe negativt, og det har blitt frarådet å la barn trene styrke med vekter. Dette av frykt for at barnet skal få skader på muskel og skjelettsystemet. Flere studier har de siste årene vist positive effekter ved bruk av styrketrening for barn. Styrketrening kan psykisk være mer overkommelig for barn som sliter med fedme eller overvekt. Grunnet sin overvekt er disse barna ofte sterkere enn sine jevnaldinger, noe som gir følelse av selvtillit og mestring. Men det er selvsagt viktig at treningen blir utført riktig, fornuftig og med rett belastning.


Studie.


48 barn deltok i et åtte ukers periodisert styrketreningsprogram. Det ble gjennomført trening tre dager i uka. Hensikten med studien var å se om åtte uker med styrketrening forandret kroppssammensetningen hos barn med overvekt. Resultatet av studien var en vektreduksjon på 2,6% i kroppsfett, samt en økning i muskelmasse på 5,3%. Økningen i styrke var i gjennomsnitt 74% på knebøy og 85% i armhevinger. Forskerne slår med dette fast at styrketreningsprogrammet førte til signifikante forandringer i både kroppssammensetning og styrke. Barna ga uttrykk for at de likte treningsformen. Foreldre som fulgte barna gjennom prosjektet rapporterte at barna etter gjennomført studie ønsket å delta i andre fysiske aktiviteter. Man kan anta at de store økningene i styrke ga dem selvtillit til å delta i andre typer aktiviteter.


Skadelig?
De siste årene har kunnskap omkring eventuelle skader som følge av styrketrening i ung alder økt. Forskning antyder at unge som trener styrke ikke er mer skadeutsatt enn de som ikke trener. Michail Tonkonogi, professor ved det Karolinske Instituttet hevder at risikoen for skade er hundre ganger større i fotball enn ved å drive styrketrening. Han argumenterer med at styrketrening er skadeforebyggende. Forsiktighet i valg av øvelser er selvsagt påkrevd.


Oppsummering.


Som studien viser har styrketrening positive effekter på en rekke fysiske, psykiske og sosiale faktorer. Det er viktig å gi barn muligheter til varierte og positive opplevelser i forbindelse med fysisk aktivitet. Det er selvsagt viktig at barnet lærer å trene teknisk riktig, og at barnet ikke bruker tyngre vekter enn det skal. Fokus på styrketrening bør ikke gå på bekostning av variert og allsidig trening.Referanse:


Michael R. McGuigan, Melissa Tatasciore, Robert U. Newton and Simone Petigrew: ”Eight Weeks of Resistance Training Can Significantly Alter Body Composition in Children Who Are Owerweight or Obese”. Journal of Strength and Conditioning Research, volume 23, Janyary 2009.


VG nett: 14. mai 2009. ”Styrketrening for syvåringer i Sverige”.