Smertene i hendene ved bruk av datautstyr, kan synes som nye ting i vårt moderne samfunn. Men skrivetøyet har voldet folk plager lenge før dataen dukket opp.Folk har overbelastetseg på alle slags redskaper så lenge de har eksistert. Det er ikke hva man gjør, men hvor mye man gjør av det.


Muse-syke er i dag et utbredt og økende problem blant arbeidstagere som har bruk av pc som en stor del av sitt daglige arbeid. Men problemene med smerter og skader i fingre og underarmer er ikke noe nytt fenomen.

I 1830 klaget mange arbeidere da pennesplitter i stål ble innført. Den nye pennen krevde at man presset hardere enn med fjærpennen, og dette førte til en nærmest farsott av smerter og skader i underarmer og fingre.På 1900 tallet var mange telegrafister plaget av smerter i fingersener, håndledd og underarm. Og de gamle skrivemaskinene var kjent for å påføre kvinnene som jobbet i skrivestuene, den samme typen smerter og problemer.

Ulike arbeidsredskap, men samme type belastning
Det som særpreger belastningen i de utsatte arbeidsoppgavene er den konstante belastningen som opprettholdes over lengre tid. Ensidige, monotone og lanvarige arbeidsoppgaver gir lite rom for hvile. Sammenlagt utgjør slikt arbeid stor og konstant belastning for de involverte musklene.
DATAMUSEN: kan fungere som en potensiell musefelle for for flittige fingre.
Prinsippet omkring tid og vekselsvis belastning og hvile, er enkelt. Men å få
gjort mye uten strev og tøying av grenser, det kan være verre.